Z-ca Sokolniczego - Staniszewski Krzysztof

Kontakt: tel. (+48) 608051713, e-mail: venatormagnus@op.pl

Rok urodzenia 1974 roku. Pochodzi z Włocławka, a obecnie mieszka w Północnej Wielkopolsce - pomiędzy Piłą a Chodzieżą. Jest absolwentem Technikum Leśnego w Tucholi (1989-1994) i Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu (1994-1999). Sokolnictwem zajmuje się od 1990 roku, a pełnoprawnym członkiem Krajowego Klubu Sokolników i Ochrony Ptaków Drapieżnych został w 1993 roku. Od 2003 roku jest Lektorem PZŁ w zakresie Sokolnictwa. W latach 1998-2000 pełnił w Zarządzie "Gniazda Sokolników" funkcję Członka Zarządu, następnie w latach 2000-2005 Skarbnika, w w latach 2010-2012 Sekretarza. Za pracę na rzecz Klubu otrzymał Brązowy Karnal. Od 1992 roku jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Przez kilka lat był asystentem kynologicznym prób pracy i członkiem Komisji Kynologicznej ORŁ we Włocławku a potem w Pile. Zaraz po studiach przez okres 2,5 roku pracował w Nadleśnictwie Kowal (RDLP Toruń), potem był Kierownikiem w jednym z OHZ-tów. Od kilku lat samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, która do roku 2010 była nastawiona wyłącznie na zawodową pracę związaną z psami myśliwskimi (szkoleniem psów myśliwskich, hodowlą gończych słowackich i terierów walijskich, podkładaniem dzikarzy na polowaniach zbiorowych). Od 2011 główna działalność to pokazy i usługi sokolnicze. W sokolnictwie preferuje łowy z jastrzębiem i dobrym psem podsokolim.

Od 2010 - Administrator strony Gniazda Sokolników.