Aktualności


W dniu pierwszego października br. w Tucholi, odbędą się Zawody Latawcowe i Trialu. Będą one połączone z obchodami 45- lecia istnienia Szkolnego Koła Sokolniczego „Raróg” działającego przy ZSL w Tucholi. Zawody są imprezą klubową dla członków i kandydatów „Gniazda Sokolników”. Plan zawodów jak i uroczystości przedstawia się następująco:
09.00 – przyjazd i rejestracja uczestników konkursu
10.00 – otwarcie konkursu na dziedzińcu szkoły
10.45 - wyjazd w pole
11.00 - rozpoczęcie konkursu
14.00 - posiłek w polu
14.30 - cd. konkursu
16.00 - zakończenie konkursu – przejazd do szkoły
16.30 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród , obchody 45-lecia Koła Sokolników "RARÓG"
19.00 - kolacja
22.00 - nocleg
08.00 - śniadanie
10.00 - wyjazd
W związku z obchodami najstarszego Koła szkolnego, będącego zarazem kolebką współczesnego polskiego sokolnictwa, Zarząd „Gniazda Sokolników” organizuje spotkanie „Seniorów sokolnictwa”.
Obserwacja konkursu latawcowego jest dostępna dla osób z poza „Gniazda Sokolników”. Koszt posiłku w polu 10 zł. W/w osoby dokonują zgłoszenia do 15.09.2016 r. u kol. Tomasza Wyknera. Pozostała część spotkania tylko i wyłącznie dla zaproszonych gości, członków i kandydatów GS, uczniów TL oraz zgłoszonych osób towarzyszących. Dokładne informacje znajdują się w Komunikacie 5/2016 r.