Aktualności


Osoby, które będą brały udział w Kursie Sokolniczym 2016 r., mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia sokolnicze w dniu 27.08.2016 r. o godz. 11.00. Chęć przystąpienia do egzaminu należy zgłosić w ZO PZŁ w Lesznie (patrz poprzednia wiadomość) z zaznaczeniem, że zaświadczenie o odbyciu kursu w 2016 r. zostanie przedstawione komisji w dniu egzaminu.