Aktualności


Zarząd Gniazda Sokolników informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2016 r o godzinie 11.00 w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu odbędzie się egzamin na uprawnienia sokolnicze. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 22.08.2016 na adres:
Zarząd Okręgowy w Lesznie ul.Strzelecka 13 64-100 Leszno
lub mailowo: zo.leszno@pzlow.pl

Potrzebne dokumenty to:
1. Kopia (skan) legitymacji PZŁ
2. Kopia (skan) Dowodu osobistego
3. Zgoda macierzystego Zarządu Okręgowego na odbycie egzaminu na uprawnienia sokolnicze w Zarządzie Okręgowym w Lesznie
4. Zaświadczenie o odbyciu kursu sokolniczego (kopia-skan)
5. Opłata za egzamin w kwocie 150 zł na rachunek bankowy:
BGŻ 50 2030 0045 1110 0000 0345 2890
Zarząd Okręgowy w Lesznie ul.Strzelecka 13 64-100 Leszno

Wszystkie pytania związane z w/w dokumentacją należy kierować do ZO PZŁ w Lesznie.

Powyższa informacja dotyczy osób, które były na kursach sokolniczych do 2015 roku włącznie. Osoby zapisane na kurs sokolniczy, który odbędzie się w 2016 r. proszone są o sprawdzanie informacji ( aktualności ) na stronie Gniazda Sokolników, ponieważ nie zapadła decyzja czy będą mogły zdawać egzamin w dniu 27.08.2016 r.