Aktualności


Walne Zebranie Gniazda 03 04 2016 r
W dniu 03.04.2016 w Czempiniu odbyło się Walne Zebranie Gniazda Sokolników. Termin zebrania został zmieniony w związku z pogrzebem kol. Edwarda Papiernika. W zebraniu brało udział 38 członków i 20 kandydatów Gniazda oraz delegacje Techników Leśnych z Tucholi i Rogozińca. Gościem specjalnym był opiekun Gniazda z ramienia ZG PZŁ kol. Bartłomiej Popczyk. W pierwszej części zebrani a odczytane zostały sprawozdania (merytoryczne i finansowe) z działalności Gniazda w 2015 roku. Po przedstawieniu protokołu Komisji rewizyjnej oraz dyskusji nad sprawozdaniami, Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium. W dalszej części spotkania omówiono zadania Gniazda na rok 2016. Rozpoczęto również dyskusję nad materiałem roboczym pt: „Etyka sokolnicza” przygotowanym przez kolegów Zbigniewa Bonczara i Krzysztofa Szpetkowskiego. W trakcie zebrania podjęto 7 uchwał. Uchwalono między innymi, że składka członkowska musi być wpłacona na konto Gniazda do 31 marca roku , którego dotyczy. Zobowiązano Zarząd do przygotowania zmian w Regulaminie dotyczących członków wspierających.
W przerwie zostało zrobione wspólne zdjęcie.