AktualnościW dniu 04.07.2015r. odbyło się zebranie zarządu Gniazda Sokolników. W zebraniu brał również udział członek komisji rewizyjnej kol. Marcin Szymczak. Na początku każdy z członków zarządu złożył sprawozdanie z dotychczas wykonanych prac. Na pochwałę zasługuje praca skarbnika Gniazda kol. Marka Woźniaka włożona w uporządkowanie finansów klubu. Między innymi okazało się, że zaległości składkowe z lat 2010-2014 wynoszą ponad 7000 zł! W związku z tym ustalono jakie czynności, zgodnie z regulaminem, zostaną podjęte w celu zmobilizowania Kolegów (dłużników) do wpłacenia zaległych składek. Na podstawie stworzonej przez sekretarza Gniazda bazy danych omówiono problem z aktualizacją listy członków. Na liście znajdują się koleżanki i koledzy, z którymi Klub nie ma kontaktu od wielu lat ( brak adresu, numeru telefonu, niezapłacone składki itd.). Propozycja rozwiązania problemu zostanie przedstawiona w najbliższym komunikacie. Napisany został regulamin łowów, który zostanie przekazany Kolegom wraz z komunikatem. Zastępca sokolniczego przedstawił przygotowania do tegorocznych łowów. Organizacji konkursu latawcowego 2015 podjęli się koledzy Łukasz Grzenkowski i Marcin Szymczak. Na końcu zebrania przygotowano listę spraw do omówienia w ZG PZŁ na spotkaniu w dniu 08.07.2015, na które został zaproszony zarząd Gniazda Sokolników. Zebranie odbyło się w Złotówku, gdzie gościli nas Sylwia i Krzysztof Hulewiczowie.