Aktualności


Dnia 01.05.2015 r. w Złotówku odbyło się zebranie Zarządu Gniazda. W zebraniu brali udział wszyscy członkowie zarządu. Między innymi omówiono dokumentację (również finansową) przekazaną przez poprzedni Zarząd. Rozdzielono zadania dotyczące bieżącej działalności Gniazda. Zdecydowno o konieczności napisania regulaminu łowów, którego przestrzeganie będzie bezwzględnym warunkiem udziału w międzynarodowych łowach z sokołami. O wszystkich uchwałach Zarządu członkowie Gniazda zostaną poinformowani w oficjalnym komunikacie.