Aktualności


Dnia 28.03.2015 r. w Czempiniu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Gniazda Sokolników. Przedstawione zostały sprawozdania Zarządu Gniazda, Komisji Rewizyjnej oraz Delegata Gniazda do IAF, które zostały przyjęte przez członków Gniazda. Zarząd uzyskał absolutorium z działań w roku 2014. W wyniku przeprowadzonych wyborów powołano nowy zarząd Gniazda w składzie: sokolniczy –Adam Dopierała, zastępca sokolniczego-Rafał Kruk, sekretarz-Tomasz Wykner, skarbnik-Marek Woźniak, członek zarządu-Adam Mroczek. Wybrano również komisję rewizyjną w składzie: przewodniczący-Piotr Adamiak, członkowie: Łukasz Grzenkowski, Marcin Szymczak. Delegatem do IAF pozostał kol. Janusz Sielicki. W imieniu Członków Gniazda, ustępującemu Zarządowi, za dotychczasową pracę podziękował Adam Dopierała. W trakcie zebrania dyskutowano również o bieżących sprawach, dokładny przebieg obrad opisuje protokół zamieszczony na stronie Gniazda. Po zebraniu wszyscy wzięli udział w poczęstunku, za którego przygotowanie dziękujemy Żonie kol. Henryka Mąki. (A.D.)